Services

I drift

On-Campus

I drift

Nylig historikk

99,85% oppetid
Ingen hendelser i 3 dager!
Intermittent Network Outages Tonight
7 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 2 dager!
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 6 dager!
Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ute av drift
Services / PeopleSoft
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 6 dager!
Scheduled Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ute av drift
Services / PeopleSoft
Ute av drift
Services / myPortal
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 6 dager!
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester: