Services

I drift

On-Campus

I drift

Nylig historikk

99,76% oppetid
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Services / macewan.ca
Ute av drift
Services / Single Sign-On
Ute av drift
Services / myPortal
Ute av drift
Services / PeopleSoft
Ute av drift
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ute av drift
Ingen hendelser i 2 dager!
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 7 dager!
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ute av drift
Ingen hendelser i 3 dager!
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ingen hendelser i 3 dager!
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 7 dager!
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 2 dager!
Scheduled Wireless Outage
On-Campus / MacEwan WiFi