Services

I drift

Nylig historikk

99,83% oppetid
Ingen hendelser i 3 dager!
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 2 dager!
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ute av drift
Ingen hendelser i 4 dager!
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester:
Blackboard Outage
Ute av drift
Services / myStudentSystem
Ingen hendelser i 6 dager!
Ute av drift
Ute av drift
Ute av drift
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester:
Ingen hendelser i 6 dager!
Scheduled Weekly Maintenance
2 Berørte tjenester: